Karriär & Ledarskap

2. Sätta meningsfulla mål (FA-02)


Beskrivning
Sätta meningsfulla mål

Att sätta tydliga motiverande mål kopplade till kompassriktning och intentioner får saker och ting att hänga ihop. Bra mål kan ge energi, motivation och underlätta beslut och vägval.

Men mål kan vara lite svåra att sätta. Vilka mål ska jag ha? Hur ska jag göra dem tydliga?

I avsnittet får du lära dig mer om hur du väljer ut och formulerar mål. Ett hjälpmedel du får arbeta med är Livshjulet som hjälper dig att sätta mål som ökar nöjdhet och balans. Du får också lära dig hur du kan mäta sådant som egentligen inte går att mäta och tips på några fallgropar att undvika när du sätter mål.
Innehåll
 • Introduktion
 • Introduktion Exempel
 • 2. Meningsfulla mål
 • 2.1 Meningsfulla mål
 • 2.2 Sätta mål, men vilka?
 • 2.3 Livshjulet
 • 2.4 Mål som inte går att mäta
 • 2.5 1-10-skalan
 • 2.6 Livshjulet - text, övning, reflektionsfrågor
 • 2.7 Avsnittet som text - Meningsfulla mål
 • 2.8 Kongruens - då allt hänger ihop
 • 2.9 Bra och dåliga mål
 • 2.10 Summering Meningsfulla mål
Regler för genomförande
 • Alla avsnitt måste fullgöras