Karriär & Ledarskap

4. Bygga självförtroende (FA-04)


Beskrivning
Bygga självförtroende

För att våga satsa, följa sina drömmar, vara den du vill vara, sätta modiga mål och hantera olika situationer, behövs tillit till själv, sina styrkor och sina förmågor. En viktig framgångsfaktor är förmågan att få saker och ting att hända och ett dåligt självförtroende kan hindra det. Självförtroende är något vi kan träna på och genom det skapa eller generera en känsla som kan påverka både tanke och handling.

I det här avsnittet får du ökade kunskaper om hur du kan göra det och var du bör lägga fokus så energin går till rätt saker. Det ger dig en ökad tro på att saker och ting kommer att gå bra för att du är ser att är villig, värdig och kapabel.
Innehåll
  • Introduktion
  • Text Introduktion Exempel
  • 4. Bygga självförtroende och självtillit
  • 4.1 Bygga självförtroende
  • 4.2 Självförtroende och tillit
  • 4.3 Övning självreflektion
  • 4.4 Övning 1-10-skalan och reflektionsfrågor
  • 4.5 Avsnittet som text - Bygga självförtroende
  • 4.6 Summering Bygga självförtroende
Regler för genomförande
  • Alla avsnitt måste fullgöras