Om Kallenberg Coaching


Bengt Kallenberg

Jag erbjuder en kombination av många år i yrkeslivet, egna chefs- och ledarerfarenheter, gott om livserfarenheter, certifierad som coach (både inom ICF och StrengthsFinder), ha tusentals timmars  coaching av individer och grupper samt vara en van föredragshållare och utbildare. Det kommer du ha nytta av.
Jag fokuserar på att hjälpa till med det jag kan och gillar bäst

karriärutveckling och karriärcoaching

ledarskapsutveckling

grupputveckling

det personliga ledarskapet

identifiera dina talanger och styrkor och hur du kan bygga vidare på dem

identifiera och ändra beteenden som hindrar dig från att ta nästa steg

Bengt Kallenberg

Jag erbjuder en kombination av många år i yrkeslivet, egna chefs- och ledarerfarenheter, gott om livserfarenheter, certifierad som coach (både inom ICF och StrengthsFinder), ha tusentals timmars  coaching av individer och grupper samt vara en van föredragshållare och utbildare. Det kommer du ha nytta av.
Jag fokuserar på att hjälpa till med det jag kan och gillar bäst

karriärutveckling och karriärcoaching

ledarskapsutveckling

grupputveckling

det personliga ledarskapet

identifiera dina talanger och styrkor och hur du kan bygga vidare på dem

identifiera och ändra beteenden som hindrar dig från att ta nästa steg